کوله بار غم : بر فراز سه رنگ پرچمت

نویسنده: hoseinzf1996


* نازلار ( یعنی دختری که ناز دارد )

-- خانم یک چیزی بگید .. اسمتون فامیلیتون چرای سعی ندارید به ما کمک کنید ! ..

- اصلا چرا تو یک کشور قریب بدون شناسنامه یا پاسورت کمشدین ؟ ..

+ بَبَر .. فَـراازِ سِــه رَرَنِــگِه .. پَپَرچََمِت ⬇ 

کِشِوَرَرَم .. مَــن هَــم .. بـالِ هــایِ .. پَپَرچََمِت ⬇

بـالِ .. هــایِ مَـنِ .. زییررِ .. رُوُوِدِ هــایِ .. رَوواانِـت ⬇

دَدَر حَییاتِ .. داانِشَــت .. گُگرِرِگ .. هـایِ دااخِلیی .. دَدَرییدَن .. عِِفَتَمِ را !

( شعر از یکی از دوستانم با که در فصل یک صفحه دارد )

( + شعر  ..عِفَتَم را !

بَر فَراز سِه رَنگِ پَرچَمَت - کِشوَرَم مَن هَم بال هایِ پَرچَمَت - بال هایِ مَن زیر رود های رَوانَت - دَر حَیاتِ دانِشَت گرگ هایِ داخِلی دَریدَن .. عِفَتَم را ! )

در چند سالی که در این به اصطلاح زندان خصوصی پر از تحقیرر و تهدید اسارت می کشیدم شعری بود که خودم برای لحظات اسفناک خودم سرودم و در تمامی مدتی که اسیرشون یا به قول خودشون مهمانی برای تحقیر و تهدید های او آنها بودم زمزمه می کردم .. 

حال بابد چه به جواب آنها بدهم .. اینکه دزدیده شدم یا می ترسیدم و ... 

+ مَــن .. میــخوام .. بِرَرَمِ اییراآن ..

-- خب حداقلا اسمتون رو بگین تا در ایران از هوییتتون استعلام بگیریم ؟

+ نازِلـارِ .. هَـسِـتَم ..

_ نازلار چی خانم  محترم لطفاا بیشتر درباره خودتون به ما بگید خواهش میکنم !

-=- ما که بهتون گفتیم به ما هم جز میخوام برم ایران یا سفارت خانه ایران کجاست هر چی سوال کردیم چیزی نگفت که نگفت !

+ تَـممام وَقِت .. نازِلـارِ تَـممامِ وَقِت ..


... اِاِددامِـهِ داارَرَدِ ... 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.