گل های خوشبختی

گل های خوشبختی

mahsa نویسنده : mahsa تمام شده

داستان های مشابه

آگهی دهم که امشب، شب رقص مردگان است شب جشن و شادی اما شب ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....

ما هر کجا که میرویم، ردی از خویش باقی میگذاریم و به طبع آن ...

دوباره صبح شروع شد و باید به خیابان میرفت ، گل ها را به دست گرفت و وارد آن شد
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.