اینجا دختری عاشقانه میبارد

اینجا دختری عاشقانه میبارد

hashemiava81 نویسنده : hashemiava81 تمام شده

داستان های مشابه

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

همیشه میگن نوجوانی دوره خیلی سختیه اما دوره شکوفایی انسان ...

روایت پسری است با خانواده متوسط در سطح جامعه، که با سختی ...

{یہ سری دختراهستنـ} مہم نیست چند سالشونہ... از یہ سنے بہ بعد کمتر صداے خندشونو میشنوے... خیلے کم تو جمع دیده میشن... با آهنگ خاصے میزنن زیر گریہ... یہ سرے کارارو انجام نمیدن... دیگہ هیچ عشقیو قبول ندارن... بہ احساسات دوستاشون میخندن... دیگه جملہ اے بہ اسم این با بقیہ فرقـ داره رو نمیشنوے ازشون... معمولا با کسے درد دل نمیکنن ولے... بہ درد دل بقیہ گوش میدن... وقتے اسم عشقو دوست داشتنو میشنون فقط یہ نفر میاد تو ذهنشون ولے متاسفانہ دیگہ همونم قبولش ندارن... در عرض چند ثانیہ همہ زندگیشونو مرور میکنن... خلاصہ بگم..... بعضے دختــرا شاید دختـــر باشنـ ولے کوه دردن... مُرده ے متحرڪ ان... اینارو اذیت نکنین... اینا یہ زمانے ساده بودن... ﺩلﺑﺴﺘن... ﻋﺎﺷق ﺷﺪن... ﺍﺯ ﻋﺸﻘﺸﻮن ﺟﺪﺍ ﺷﺪن... بہ جایے رسیدن کہ خودشونم نمیدونن کجاے زندگیشونن... حالو هواشون با هم سنو سالاشون فرق داره... دیگہ واسہ هیچ پســری ذوق نمیکنن... همہ رو با یہ دید میبینن... اینا یہ روزے عزیز دل یکے بودن...
ژانرها: واقع‌گرایی
تعداد فصل ها: 8 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.