اینجا دختری عاشقانه میبارد : اينجا دختری عاشقانه می‌بارد 

نویسنده: hashemiava81

دختر قصه ما تصمیم گرفت فردا بعد از مدرسه اش ب دیدارش برود،نرگس تمام فکر و ذکرش شده بود کادو علیرضا را ک بدهد چه ری اکشنی نشان می‌دهد. شب از استرس، خوشحالی، غمگینی، ناراحتی چندتا حس متضاد خواب نداشت صبحش زودتر از همیشه بیدار شد و به مدرسه رفت نرگس هیچکدام از حرف های معلمش، دوستانش را نمیشنید.گویا اون اصلا مدرسه نبود. 
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.