بازگشت شرلوک هلمز، سایه سپید : قبول پرونده

نویسنده: malekimehdii1358

_ که اینطور، کی متوجه دستبرد شدند؟
لسترید و هاپکینز حال نشسته بودند و نفس تازه می کردند. هاپکینز در حالی که با دستمال عرق صورت خود را خشک می کرد گفت:
_ همانطور که خودتان می دانید آقای هولمز امروز یکشنبه است برای همین بانک امروز تعطیل بود. بنابراین تا همین نیم ساعت پیش کسی از دزدی مطلع نبود. احتمالا دزد ها از این موقعیت استفاده کرده اند تا بانک را سرقت کنند.
_ درست است، چه کسی متوجه دزدی شد؟
 لسترید قبل از این که هاپکینز بتواند حرفی بزند گفت: 
_ نظافتچی بانک! گویا داشته زمین را طی می کشیده که متوجه باز بودن در دالانی که پول ها در آن بوده اند شده. بعد هم فورا به رئیس بانک آقای جانسون (6) می گوید و او هم به اسکاتلندیارد خبر می دهد.
در این لحظه در حالی که هولمز به همان حالت همیشگی نشسته بود لبخند کم رنگی زد و گفت:
_ حالا چرا به سراغ من آمدید؟!
_ چون آقای هولمز، نه به بانک تونل زده اند و نه بمب گذاری در کار بوده و نه سرقت مسلحانه!!!
_ حالا جالب شد، این نظافتچی وظیفه شناس اسمی هم دارد؟؟

دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.