برو از اینجا

برو از اینجا

a_alavi_dalfa نویسنده : a_alavi_dalfa تمام شده

داستان های مشابه

کلمات علیه کرونا ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود. ...

فصل اول(انسان) مردی که به کما رفته زندگی دیگری را در رویا ...

خلاصه ای از گفت و گوی
دو پادشاه
دو پادشاه یک کشور
ژانرها: داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت