عشق و قدرت

عشق و قدرت

naser_asadi نویسنده : naser_asadi در حال تایپ

داستان های مشابه

زیر لب زمزمه می کند: خالتور،خالتور، خالتور! این کلمه ...

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

داستان از نوع فن فیکشن و در مورد زندگی تلخ سوروس اسنیپ ا ...

بزرگترین ها از کوچک ترین ها شروع می شوند داستان ما هم در مورد یک اتفاق کوچک است اماسرانجام بزرگی خواهد داشت سرانجامی که نه خوب است نه بد هرکسی به چیزی که لایقتش را دارد می رسد. به قول شاعر
در آن روز که بنیادی نهادند*به هرکس هرچه لایق بود دادند.
ژانرها:
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.