رمان من خالتورم : مقدمه

نویسنده: مهشید_دوستی

تا به حال دلتان خواسته است بدانید واقعا پدیده ی رازول چه بود و چه شد؟ آیا آدم فضایی ها واقعا به کره ی زمین آمدند؟ یا قضیه ی سقوط سفینه های فضایی چه بوده؟او خالتور است، شخصی که تولدی بدون مدرک و برهان داشت، یک انسان؟ یک ابر انسان؟ یک انسان شبیه ساز شده؟ یا یک هیولای قاتل؟حقیقت اینست که او آخرین بازمانده از پدیده ی رازول است، یک خالتور، یک بیگانه ی شبیه ساز شده.وحال چه دارد که بگوید؟ هیچ،جز حقایق چیزی ندارد که بگوید.یک اتفاق،یک تحول، یک پیشرفت بنیادی، این ها دلیل به وجود آمدن او شده اند،بدترین تولد ای که تاریخ به خودش دیده است.از تولد او ،هیچکس به جز دانشمندان آمریکایی چیزی نمی دانند،چرا که این حقیقت پنهان شده است،آن ها حق هم دارند!چگونه می توانستند در چشمان مردم نگاه کنند و بگویند:ما یک انسان ساخته ایم؟ یک انسان با قدرت های وراانسانی؟ پس آمدند و این حقیقت را پنهان کردند.خیلی از کارهای شرورانه ای که آمریکا انجام داده و یا دارد انجام می دهد، به دست همین انسان شبیه سازی شده شان انجام شده است. گروه های تروریستی؟ اوه خدای من، خیلی کسل کنندست، بد تر از آن چی در ذهن دارید؟شرورانه ترین کارهایی که در ذهن هیچ کس نمی گنجد،قتل؟ فساد؟ مواد؟ این ها کمترین مواردی است که آمریکا با کمک این پدیده شان که خودشان اسمش را گذاشته اند(یوهان) انجام داده اند و به خواسته های شیطانی شان رسیده اند.
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.