پایان

پایان

ms_ghoreishi نویسنده : ms_ghoreishi در حال تایپ

داستان های مشابه

لحظه ای تصور کنید از خواب بیدار میشوید و خود را در سلولی ...

ارتش شیطان، هر چه قدر هم عظیم و قدرتمند بود باز هم نمیتوانست ...

‌‌‌‌‌ فرشته و انسان عاشق به خودکشی داستانی است ...

این داستان درباره یک خواهر و برادر بنام مایکل و اریکا هیل است که در شرایت بدی در مانتهان زندگی میکنند انها روزی
تصمیم میگیرند که به کشور مادریشان ایران سفر کنند انها مدتی در خانه عمو و زن عمویشان میمانند و زندگی خوشی دارند تا اینکه....
ژانرها: اکشن
تعداد فصل ها: 9 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.