ترس درون : فصل اول 

نویسنده: M_SH

نور خورشید چون در حال غروب بود نارنجی دیده میشد.
 آفتاب ملایم از پنجره به داخل میتابید و باعث میشد خانه تقریبا نارنجی شود.اوه شب به نزدیکی فرا میرسد از شب اصلا خوشم نمیاید، شب تاریک خوف ناک است.خوف مرا بر میدارد، کاشک تنها نبودم حداقل یک هم اتاقی یا خواهر برادری داشتم که متاسفانه تک فرزند هستم، کاشک مادر در این تصمیم که یک بچه داشته باشند کمی به منم فکر میکرد که تنها چه کنم درمورد ترسم که شبا اوج ميگرفت نمیتوانم با پدر مادرم سخن بگویم نمیخوایم آنها مرا یک به چشم یک ترسو ببینند اما ترس من کمی از شرایط طبیعی فرا تر است مرا آزار میدهد واقعا نمیدانم چگونه این آزار به پایان میرسد.درسته من 15سالم است اما ترس شب هنگام به سراغم میآید.
 الان در خانه تنها هستم خدا کند مادرو پدرم  قبل اینکه تاریک شود بیاید.
 تلفن به صدا در آمد، یک لحظه از صدایش ترسیدمدوان دوان رفتم جواب دادم
 _بله؟ 
سلام مهسا خوبی

 _ممنون مامان کی میآید

 من تو راهم دارم میام بابات یک کاری پیش اومد امشب نمیاد 
 میداند چقدر خوشحال شدم البته نه بخاطر اینکه پدرم نمیآمد به خاطر اینکه امشب میتوانستم همراه مادرم بخوابم امشب از ترس خبری نبودبه یک چشم بر هم زدنی فردا شد، سرکلاس خسته کننده هنر بودم.
 معلممان سخت گیر بود کم حوصله، میگفت اگه وسایل آوردید به کارتون مشغول باشید اگرم نه یک کلمه ببینم حرف میزنید دفترو خودشم با دقت روی ما زوم میکرد تا مچمان را بگیردپس از به پایان رسیدن کلاس در راه رو قدم بر میداشتم تا به حیاط برسم که متوجه صدایی شدمصدا یک دانش آموز بود، از داخل اتاقی که بالایش تابلو اتاق مشاوره زده بود و روی درش یک سری چرتو پرت که میگفت اگه مشکلی دارید به مشاور مراجعه کنید اینجور چیزااگر من از مشکلم بر معلم بگویم آیا میتواند مرا کمک کند؟آیا نمیگوید مشکل از خودت است چون یک ترسویی؟به هرحال امتحانش میکنم شاید جواب دادمقنعه ام را مرتب کردم در زدم صدای مشاور مدرسه بلند شد گفت:بله؟
 _سلام من اومد تا باهم یک گفتگویی داشته باشیم البته اگه اشکالی نداره؟ 

 نه چه اشکالی فقط صبر کن کارم به این دختر خانوم تموم شه بعد بیا تو

 کمی منتظر ماندم تا دخترکی که سمانه نام داشت درسش خیلی ظعیف بود 
 بیرون آمدوارد اتاق شدم 
 
_سلامسلام عزیزم مشکلت چیه؟ 
_خب من 
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.