عقاب ها : قسمت سوّم(ضدحمله)

نویسنده: AmirRezaBoroomand

به نام خدا
حیوانات به رهبری اطلس به مخفیگاه گرگینه و دار و دسته اش رفتند تا انتقام مرگ مزرعه دار را بگیرند.
به مخفیگاه که رسیدند اطلس برق آنجا را قطع کرد و حیوانات با دوربین دید در شب وارد مخفیگاه شدند.
حیوانات با اسلحه های صداخفه‌‌کن دار تک تک گرگ ها را از پا درآوردند.
ناگهان گرگینه برق را وصل کرد و تک تک حیوانات را تکه و پاره کرد.
گرگینه تا خواست اطلس را هم بکشد اطلس با آر پی جی به سقف شلیک کرد و هر دو با هم به زیر آوار رفتند و مردند.
پایان


دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.