اَبَر گاو

اَبَر گاو

AmirRezaBoroomand نویسنده : AmirRezaBoroomand تمام شده

داستان های مشابه

در زمانی که قبایل در صلح و آرامش در کنار هم می زیستند و خدایان ...

جدایی در نگاه معصوم ترین موجود.

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.