رمان عشق خلافکار : {پارت21}

نویسنده: Elena

نویسنده: ✾النا✾

ایلیاد: دیگه هرکی تو هرماشینی نشست یه ساعت نمونیم بگیم کی با کی بره 
همین لحظه کلاوس اومد . به ابی و الکس اشاره زدم بیان
_ بچه ها بیاین بریم سوار ماشین کلاوس بشیم تا کسی نرفته فقط یواشکی نفهمن 
ابی: اوکی
وقتی بچه ها سرگرم بودن من و ابی و الکس و سریع رفتیم سمت ماشین کلاوس و سوار شدیم 
بعد ده دقیقه دنیل  و کلاوس اومد
دنیل: اوو خانم خانما اومدین تو این ماشین چرا؟ 
_ خب میخوایم با شما بیایم دیگه
کلاوس: باز شما نقشه ریختین
_ نیکلاوس اذیت نکن دیگه بیا بریم بچه ها رفتن 
خندید
_ باشه
سوار شدن و راه افتادیم 
*******
شام که خوردیم الکس گفت: برم گیتار رو بیارم؟ 
همه موافقت کردیم و رفت گیتار رو آورد
الکس: خب کی میزنه؟ 
دنیل: بده من میزنم 
گیتارو داد دست دنیل و دنیل شروع کرد به زدن
اول یه آهنگ بی کلام زد و بعد شروع کرد به زدن آهنگ rule the world
We all wanna rule the world_
Face carved into stone
We all wanna rule the world
But can't do it alone
Someday when you get older
You're gonna see the world
Far away from where you grow up
You'll find yourself for sure
When you reach the stars, reach the stars
Don't you ever change who you are
And together we came this far, so far
.......... 
هیلی: خب الان نوبت چیه؟ 
جزمین: نوبت اینه که جرئت حقیقت بازی کنیم 
بعد بطری آب رو برداشت و گذاشت وسط و چرخوند . بعداز چند دور بازی خورد به من و کلاوس. 
کلاوس: جرئت یا حقیقت
_ حقیقت
کلاوس: خب هرچی تو دلته و تا الان نگفتی رو بگو
_ میگم ولی اینجا نمیگم بریم یه کم سمت دریا اونجا میگم
بچه ها اعتراض کردن
الایژا: باید همین جا بگی
_ اگه بخوام بگم فقط به کلاوس میگم
کلاوس: باشه بیا بریم 
رفتیم سمت صخره ای که با سطح دریا یکم فاصله داشت.
★ کلاوس ★
سرجاش موند که دیگه راه نرفتم و روبروش موندم
آرتمیس: نمیدونم چجوری بهت بگم از مقدمه هم خوشم نمیاد خب من چندسالی هست که یه حس....... 
و همون لحظه موج بزرگی اومد و تا صخره رسید که مطمئنا باعث میشد بیوفته تو آب که اونو زدم کنار تا غرق نشه و خودم تو آب افتادم. وقتی فهمیدم چی میخواد بگه از بلاهایی که ممکنه دشمنام سرش بیارن ترسیدم. سعی کردم برم تو عمق بیشتر تا اگه دنبالم گشتن نباشم . بهترین موقعیت بود که مرگ خودمو صحنه سازی کنم و برم انگلیس و دیگه برنگردم...... دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.