آبشار گیسوانش

آبشار گیسوانش : آبشار گیسوانش

نویسنده: Sarina_M

فرو ریختن آب بر زمین آبشار زشتی را پدید آورده بود. 

آب یا گیسوانش را نمی‌دانم؟ ولی گیسوانش بر زمین می ریخت و او آن را آب فرض می‌کرد.

خدایا! خدایا مگر آب مایع حیات نیست؟ 

پس چرا گیسوانش را همواره از دست می دهد؟ 

خداوند حواسش به بندگانش هست ولی شاید او را فراموش کرده که اینطور اشک می‌ریخت برای آبشار سرازیر شده از سرش. 

خدایا تو مگر اکبر نبودی؟ پس چرا تومور کوچکی را نابود نمی‌کنی؟ شاید فراموش کرده‌ای که اینطور می‌نالد! 

خدایا مگر نگفتی اجابت می‌کنی دعای مؤمنان را؟ پس چرا او را که بر تخت بیمارستان هم چادرش را رها نکرده است فراموش‌ کردی؟ 

دخترک زیر چادر آب رفت خدایا! 

فردا می‌خواهد آزمون کنکور دهد! اگر برایش حکم مرگ ببری، از بابت پولی که پدرش برای معلم های خصوصی داده است شرمنده می‌شود! 

خدایا کتاب در دستش را نگاه کن! می‌خواهد روانشناسی قبول شود تا حال بندگانت را خوب کند. خدایا معجزه‌گر دنیای کوچک این دخترک می‌شوی؟!
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.