دریا

دریا

M_Sadat نویسنده : M_Sadat تمام شده

داستان های مشابه

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

عقب گردی نزدیک به تاریخ خوبی هایمان :) ...

چیزهایی که دیروز و امروز و تمام سالهای بعد متوقف خواهند ...

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ام که تنها خود می دانم....
ژانرها: عاشقانه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.