در اسمان شب چه میگذرد ؟ : اختروش

نویسنده: sm_13

هسته های نورانی به شدت و فعالی هستند که شبیه ستاره هستند . اختروش ها هاله متراکم شده ماده ابر سیاهچاله یک کهکشان جوان را احاطه کرده است . بر اثاث اخرین مطالعات انرژی اعظم اختروش ها از فروریزش مواد ابر سیاهچاله مرکز کهکشان های جوان تامین میسود . اختروش ها باما فاصله زیادی دارند . و نوری که از انها به ما میرسد مال میلیارد ها سال پیش است . زمانی که عالم خیلی جوان بوده . انرژی تابش اختروش ها معادل هزاران میلیارد همانند خورشید است .
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.