نیش های خونین

نیش های خونین

sara1390amin81111 نویسنده : sara1390amin81111 در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان یک شخص عادی که شیرینی دوست دارد و به درون رویایش کشیده ...

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

خواب مایه آسایش بشر است و اما گاهی چنان بیرحمانه آدم را فریب ...

ماجرای یک انتقام در جرم یک فضولی ...
این داستان خود من است در پیجی دیگر شروع کرده بودم ولی در این پیج ادامه میدهم
ادامه و بروز شده ی کاسه خون ...
ژانرها: تخیلی / ترسناک / دلهره آور
تعداد فصل ها: 4 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.