روی تاریک انزلی

روی تاریک انزلی

Writer_crow نویسنده : Writer_crow در حال تایپ

داستان های مشابه

ل. س س شسی یی

حس اون روز یاد گرفت....

میخوای بفهمی وقتی از آرزوت دست میکشی چه اتفاقی تو جهان میفته؟ ...

صدای جیغ، اجساد خونین، رازهای خوفناک...
در قلب انزلی، کلبه مخروبه پر رمز و رازی جا خوش کرده. هیچ کس نتوانسته از رازی که در قلب کلبه نهفته است، جان به ببرد.
در آن کلبه چه خبر است؟ هیچ کس نمی داند.
کارن باورش نمی شد که روزی با بزرگترین ترس زندگی اش روبرو شود؛ کلبه نفرین شده. کارن و دوستانش بر حسب اتفاق، سر از جنگل و در نهایت کلبه نفرین شده در آوردند. راه فراری نیست... فقط سه تا انتخاب دارند؛ مبارزه، فرار و تسلیم. ولی چه می شد اگر انتخاب چهارمی هم بود؟
ژانرها: ترسناک / ماجراجویی / ماوراء الطبیعه / معمایی
تعداد فصل ها: 20 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.