خدای آن سوی اروند، خدای این سوی اروند هم هست

خدای آن سوی اروند، خدای این سوی اروند هم هست

_Sadat_ نویسنده : _Sadat_ در حال تایپ

داستان های مشابه

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

دین (Dean) از سن 4 سالگی اش با سختی ها و مشکلات مختلف دست و پنجه ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

همه چیز درست پیش رفته بود تنها یک مرحلهٔ دیگر تا نابودی صددرصد ویروس باقی مانده بود.
دکتر پارسا با تعجب به مانیطور نگاه کرد، نمودار ها خط ثابتی را نشان می دادند و هیچ علائمی را ثبت نمیکردند، تنها ضربان و دمای بدن موش بود که هر لحظه بیشتر میشد و در نهایت زنگ هشدار دستگاه های مختلفی که به ماسکلیکس وصل بود به صدا در آمد.
هنوز صدای فریاد و خوشحالی اعضای پروژه از گوشی هوشمند به گوش میرسید. دکتر پارسا پشت میکروفن با لحن وحشت زده ای گفت: واکنش..... متوقف شده!
استاد منتظری با شلوغی و داد و فریادِ موجود در بخش مرکزی صدای دکتر پارسا را نشنید از پشت میکروفون با صدای بلند گفت: چی میگی علی متوجه نمیشم؟
_ میگم واکنش متوقف شده هیچ علائمی ......
هااااااا ..... وای.... نه خدای من..نه.
+ چی شده؟اونجا داره چه اتفاقی می افتد؟
ژانرها: علمی تخیلی / درام
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.