پروانه آبی (Blue Butterfly) : فصل3: ارواح اینجا نیستند

نویسنده: Diana_nazari

- اینسا؟ تو اینجایی؟ 
اینسا از جایش پرید. موهایش را کنار زد و به کتاب که جلویش باز مانده بود نگاه کرد. شمع روی میز همچنان می‌سوخت. 
 - خوب خوابیدی؟ 
- ام.... کارنین ... چیزه ... ام.... من فقط می‌خواستم بخونمش.....
 - مگه با کتاب کار دیگه ای هم میشه کرد؟!
 - هه هه ... نه ... قصد فوضولی نداشتم ... فقط.... تذهیب کاریای ای کار توئه؟
 کارنین به چارچوب در تکیه داد: «نه. نمیدونم کار کیه. ولی خیلی عالیه. و همینطور هم قدیمی.»
 - از کجا اوردیش؟
 - از یه حراجی خریدمش. قبل از اینکه ازدواج کنم! 
- حتماً داستان جالی داره که تا حالا نگه داشتیش.
 - راستش داستانش همیچین جالب هم نیست. ولی داستان‌هایی که بر اساسش نوشته میشن، خیلی جالبن. 
 - پس یه کتاب مرجعه ...
 - تقریباً.
 اینسا کتاب را از روی زمین برداشت و آن را بست: «چرا کنار اون یکی کتابای قدیمی نگهش نمی‌داری؟» 
- چون حالا حالا ها باهاش کار دارم!
 دوست نداشت کسی را سوال پیچ کند. چون خودش هم از سوال پیش شدن خوشش نمی‌آمد. فقط کتاب را برداشت و بلند شد: «میتونم بخونمش؟»
 - هوممممم ... آره. فقط مواظبش باش! چون.... 
کارنین سکوت کرد. به اینسا نگاه کرد و گفت: «هیچی ولش کن. مواظب باش چیزیش نشه.»
 از کارگاه کارنین بیرونن آمد و به طرف اتاق خودش رفت. گاردین مدام به پر و پایش می‌پیچید.
 - هی گاردین! این کتابه مال من نیست که بخوای از دستم بندازیش! 
هه! مگر مگر گربه‌ها هم زبان آدم‌ها را می‌فهمند؟

گاردین کمی به را به رویش نگاه کرد و در انتهای راهرو دوید.
 - ظاهرا فقط یه عده از آدمان که زبان آدمیزاد نمی فهمن! به هر حال این می فهمه!
 در را بست و روی تختش پرید. می‌خواست کتاب را باز کند ولی.... 
تق تق تق! 
- اصلا از کجا معلوم مشکل از لولاهای در نباشه؟
 در را باز کرد و همانجا ایستاد. گاردین آرام آرام در حالی که خودش را به دیوار می‌مالید، داخل اتاق آمد.
 - وای خدا! نیا تو! جای ناخونات هنوز رو دیوار تاقم مونده! 
گاردین خر خر کرد و پنجه‌هایش را روی دیوار کشید.
 - باشه! خودتم باید درستش کنی! اصلا به من چه.
 در باز بود ولی دوباره صدای تق تق به گوشش خورد. از سمت کتابخانه اش بود. همانجا که میز تحریر و بقیه وسایلش را گذاشته. بود. به طرف میزش رفت. باید صدا از یک جاهایی آنطرف‌ها می‌آمد. مثل کشو، صندوقچه روی میزش یا ...
 تق!
 - آیینه؟؟! 
ادامه دارد...
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.