زرتشت

زرتشت

ghaffarisamiyar نویسنده : ghaffarisamiyar در حال تایپ

داستان های مشابه

4تا! فقط چهارتا قائده لازمه که تورو به تاریکی به کشونه! اما ...

کتاب اول : روزی که یخ اتش گرفت جهانی که به سوی نابودی میرود.ظلمی ...

(ماهی سفید آرزوها) تمام آرزوها ماهی هایی بودند درون رودخانه ...

آشنایی با دین زرتشت و اساطیر آنان.
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.