عنوانپروازخورشید در آسمان به اندازه یک سکه طلایی بود روی بلند ترین صخره ایستاده بودند باد از لابه لای پاهایشان رد می شد و بازیگوشی می‌کرد. سرش را کمی پایین گرفته و تیرگی های پیچ در پیچ دره را نگاه می کرد دور بود اما می توانست حتی ریز ترین سنگ های رود را ب

پرواز : عنوانپروازخورشید در آسمان به اندازه یک سکه طلایی بود روی بلند ترین صخره ایستاده بودند باد از لابه لای پاهایشان رد می شد و بازیگوشی می‌کرد. سرش را کمی پایین گرفته و تیرگی های پیچ در پیچ دره را نگاه می کرد دور بود اما می توانست حتی ریز ترین سنگ های رود را ب

نویسنده: Aland

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.