امید

امید

Ferida نویسنده : Ferida در حال تایپ

داستان های مشابه

فقط دلش برای تیک تاک ساعت تنگ شده بود.....

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

چی میشه که یه توهم دیداری ساده، زندگی یه پسری که داره خودشو ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی نان برای خانواده هایشان از جان می گذرند.
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
    فصل ها
  • 1
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.