امید

امید

Ferida نویسنده : Ferida در حال تایپ

داستان های مشابه

پرونده های سابقا محرمانه از روزنوشت های فردی که دیگر در ...

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

داستان درباه ی مردی هست که توانایی دارد چهره خودش را عوض ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی نان برای خانواده هایشان از جان می گذرند.
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
    فصل ها
  • 1