امید

امید

Ferida نویسنده : Ferida در حال تایپ

داستان های مشابه

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

چرا چیزایی که امتحان کردی و میدونی نمیشه انجام داد رو باور ...

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی نان برای خانواده هایشان از جان می گذرند.
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
    فصل ها
  • 1
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.