امید

امید

Ferida نویسنده : Ferida در حال تایپ

داستان های مشابه

سیاره زمین،انسان ها و تمامی موجودات زمینی به دست خود انسان ...

آن گاه که بال های سیاه طاعون بر بستر سرزمین ها سایه افکنده ...

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی نان برای خانواده هایشان از جان می گذرند.
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
    فصل ها
  • 1
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.