امید

امید

Ferida نویسنده : Ferida در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان درباه ی مردی هست که توانایی دارد چهره خودش را عوض ...

پرونده های سابقا محرمانه از روزنوشت های فردی که دیگر در ...

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی نان برای خانواده هایشان از جان می گذرند.
ژانرها: تراژدی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
    فصل ها
  • 1