چوبه دار : قسمت آخر ششم:پیروزی

نویسنده: ghaffarisamiyar

پیرمرد برخاست.تسلیم نشد!صاعقه هایش را به هر طرف با عصبانیت میزد.ابلیس داشت از هم می پاچید.عزرائیل شکست خورد.آن کابوس تمام شد. ابلیس به خاطره ها پیوست. آن پیرمرد قهرمان مردم شد اما،آنقدر خون از آن رفته بود که در همان لحظه که مردم جهان خوشحال بودند،بچه ها باهم بازی می‌کردند و لبخند می زدند،خورشید دمیده بود پیرمرد کشته شد. آن پیرمرد جهان را نجات داد اما کشته شد. یاد آن در کتاب ها و در خاطره های مردمان این شهر باقی ماند.او به خاطره ها پیوست. 


پایان.)
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.