تریبل ها

تریبل ها

M_SH نویسنده : M_SH در حال تایپ

داستان های مشابه

تابه حال حس کردی کوچیک باشی؟ دراین داستان حتما حس میکنی ...

ناگهان صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها از دور دست به گوش ...

داستان درمورد پسری است که در بچگی والدین خود را از دست داده ...

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.