دزد شبانه

دزد شبانه

afshar82903070 نویسنده : afshar82903070 در حال تایپ

داستان های مشابه

من یه ساعتم..... ...

الیوت پسر جوانی که دچار مریضیی شده است در حال دست و پنجه ...

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان ...

درمورد دختری که روابط اجتماعی خوبی نداشت و زندگی شبانه داشت و روزی دزدی وارد خانه ی او میشود و آن دختر متوجه میشود و به سراغ دزد میرود
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت