عشق آتشین

عشق آتشین

leeda80 نویسنده : leeda80 در حال تایپ

داستان های مشابه

آیسانی که خود را از پوششی شاد و خوشحال پوشانده اما او در ...

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

دو دختر که درگیر ماجراهایی می شوند و مجبور می شوند که به ...

#عشق‌آتشین❤️‍?
#مقدمه


...ارمین  من هیچ کاری نکردم که اینجوری با من رفتار میکنی
ارمین : اره ، اره دیدم تو که هیچ کاری نکردی ، تو هیچ تقصیری نداشتی من بودم که خودمو ازاد گذاشته بودم و با مهدی لاس میزدم
اتاناز: چرا نمیفهمی من هیچ کاری نکردم ...من هیچی از اون شب یادم نیست
ارمین: خفه شو دیگه هیچی نگو
اتاناز :........پایان خوش


شروع...
عشق فقط یک حس علاقه ی ساده نیست !
گاهی عشق تمام زندگی یک مرد میشود ...
در روح و جانش ریشه میدواند و تمام وجودش را برای خود میکند !
حرف میزند در مورد عشق حرف میزند ...
نگاه میکند عشق را میبیند ...
لمس که میکند لطافت عشق را احساس میکند ...
راه میرود به سمت عشق میرود ...
نفس که میکشد بوی عشق را استشمام میکند ...
او هر کاری که میکند برای عشق است ...
حالا فرض کن عشق را به یکباره از آن مرد بگیرند !!
جنون حق اوست یا نه ؟

نویسنده: لیدا
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.