لیست آخرین پیام های sara

sara
۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۴۰

نوشتن را مدرسه یادم نداد... نوشتن را از خاطرات آموختم... از دردهایی که می آمدند و می رفتند اما رفتنشان همیشگی نبود... نوشتن را از جای زخمهای قدیمی آموختم... از فوران احساسات... از خواستن و براورده نشدن... نوشتن را آموختم تا دنیای دیگری بیافرینم... دنیایی که سرنوشت من را در مشت نگیرد... دنیایی که آدمهایش واقعی تر از انسان باشند... دنیایی که بتوان زندگی اش کرد... نوشتن را از زخم ها اموختم... زخمهای بی انتها... Sara.H

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.