نفس جهنم : مقدمه

نویسنده: Albatross

مثل یک شب، تاریک بود.
مثل یک روح، نفوذناپذیر؛ اما نافذ بود.
مثل سایه، بی صدا بود.
او شبح سیاه بود. بی نفوذ... بی صدا... تاریک و سیاه! 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.