تاریخ

تاریخ

am_azmoon_111 نویسنده : am_azmoon_111 تمام شده

داستان های مشابه

داستان در مورد مرد وطن پرستی است که میخواهد کشورش را از جنگ ...

داستان حیوانات جنگلی است که توسط یک شیی عجیب تغییر میکنند ...

آیا اصالت بر خواهد کشت؟ یا وضعیت جامعه بدتر از این خواهد ...

مقام و منزلت زن پایین بود. قرآن به موقعیت حقارت آمیز زن در میان اعراب جاهلی اشاره فرموده و آنان را به سبب داشتن چنین عقیده و اخلاقی نکوهش کرده است
ژانرها: داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.