خاطره

خاطره

mosafer نویسنده : mosafer در حال تایپ

داستان های مشابه

بهترین کادوی عید به یک نامرئی.

تابه حال حس کردی کوچیک باشی؟ دراین داستان حتما حس میکنی ...

مدرسه ایی که واقعا دیوانه کننده ست

سرم را پایین انداختم و نفس عمیقی کشیدم.
مرد پرسید : گفتید دو سال پیش حافظتونو از دست دادید؟
- درسته ، تصادف کردم.
- خیلی جالبه ، تقریبا میشه همون موقع که اون مرد فرار کرد.
چند ثانیه به هم خیره ماندیم. متوجه شدم دکتر کمی مضطرب است
ژانرها: درام / ماوراء الطبیعه / معمایی
تعداد فصل ها: 6 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.