فصل اولزمان حال... درحال تولید ویدیو جدید برای یوتیوب بودیم که به نازی(نازنین) گفتم:موضوع اصلیو یادت نره!اونم یه لایک نشون دادو رفتم نشستم #نازی#بچه ها قبل از خداحافظی بگم که اگر این پست 50k لایک بخوره باهم میرم به کلبه وحشت تاکید میکنم 50k تا ساعت 12 

کلبه وحشت : فصل اولزمان حال... درحال تولید ویدیو جدید برای یوتیوب بودیم که به نازی(نازنین) گفتم:موضوع اصلیو یادت نره!اونم یه لایک نشون دادو رفتم نشستم #نازی#بچه ها قبل از خداحافظی بگم که اگر این پست 50k لایک بخوره باهم میرم به کلبه وحشت تاکید میکنم 50k تا ساعت 12 

نویسنده: hoseinafkari89

متن خود را بنویسید
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.