ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

ساعت3:00 صبح
   حال قشنگت چطوره ارغوانم
حالت خوب است؟
مارا نمیبینی :))
 مایی ک از دوریت مثل گلی پژمرده ایم
البته درست است از وجودمان خبر نداری:) 
 ولی میدونی که یه نفر هست همیشه نگرانت باشد.
کسی ک کل 24 ساعت شبانه روزش را به طُ فکر میکند
ارغوانم:) 
درست است مرا نمیبینی ولی آسیب زدن به خودت هیچ چیز درست نمیشود..
 بلکه بدتر و بلکه بهتر...
ولی آسیب زدن به خودت به قلب من آسیب میرساند
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.