شعر

شعر

mahanagolami72 نویسنده : mahanagolami72 تمام شده

داستان های مشابه

دختری عاشق و دلداده بودم..اما...

عزب داستان کوتاهی است که درگیری های فکری جوانی ۲۷ ساله و ...

پروانه های خشک شده ، از لا به لای کتاب شعر ، پرواز را از یاد ...

اشکها کلماتی هستن که قلب نمی‌تواند بگوید .
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.