امپراتوری من

امپراتوری من

jones نویسنده : jones در حال تایپ

داستان های مشابه

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

همسایه فضول که یک پیرزن بسیار ضعیف است تا کمر از پنجره خم ...

چی میشه که یه توهم دیداری ساده، زندگی یه پسری که داره خودشو ...

همانطور که جت های جنگنده خروشان مسرشمیت بر روی اژدهای سر به فلک کشیده فرود آمدند، همانطور که تانک M-4 در مقابل غول زرهی قرار گرفت، نارنجک زن های شجاع تفنگ ها را علیه جادوگران بلند کردند و کشتی های جنگی قدرتمند در کنار ساحل قرار گرفتند و با توپ های خود رعد آسا شلیک کردند - جهان تغییر کرد. سلطه کریس که نزدیک می شود. جنگی تمام عیار بین فناوری صنعتی و جادو درگرفت. شاهد باشید که کریس چگونه همه چیز را فتح می کند!
ژانرها: اکشن / تخیلی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.