اینجا دختری عاشقانه میبارد : اینجا دختری عاشقانه می‌بارد 

نویسنده: hashemiava81

در شهری به نام شیرازیه کودکی مانند تمام کودکان دیگر کوچولو کچل ب دنیاامد.اون کودک روز به روز بزرگتر میشد.او همیشه دوست داشت 15 ساله شود.او هرچه بزرگتر میشد ذوق بیشتری داشت اما افسوس ک سرنوشت راجدی نگرفته بود.سرنوشت خیلی واسش بد نوشت(:
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.