پایان : chapter 1معرفی

نویسنده: ms_ghoreishi

سلام

اسم من مایکل هیل اسالتا ایرانیم ولی با خواهر و پدر مادرم در مانتهان زندگی میکنیم پدرم اهل اورمیه است ولی مادرم از

واشنگته اسم خواهر من اریکاست ما 13 ساله هستیم و در خیلی کار ها استعداد داریم مثل هنر های رزمی زبان های مختلف

ریاضی وغیره.

شما شاید فکر کنین ما همیشه خوشحالیم و راحت با هم زندگی میکنیم ولی سخت در اشتباهین مادرم فقط می نوشیدن

و همیشه خدا مست است حتی بعضی روز ها هم غذا نمی پزد و منو اریکا مجبوریم بیرون غذا بخوریم پدرم هم که همیشه یک

پایش در قمار خانه و یک پایش در کافه پیش دوستانش بود منو اریکا هم به همین سبب اخلاق سردی داشتیم و فقط وقتی

خوبیم که با هم هستیم خلاصه اینکه ما فقط همدیگر را داشتیم

دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.