عشق : چپ من؟یا چپ تو؟(قسمت دوم)

نویسنده: AmirRezaBoroomand

به نام خدا
پدر سارا بعد کمی چرخیدن و فکر کردن به اتاق دخترش رفت تا با او صحبت کند.
سارا نگاهی به پدرش کرد و گفت:((سعی نکن راضیم کنی.من کفنم هم تو خونه اون احمق نمیره)).
پدر سارا با عصبانیت گفت:((ببین دختر بی شعور،یا با پسر محمد خان ازدواج میکنی یا جنازه علی رو تحویلت میدم)).
سارا که انگار سطل آب یخی بر رویش ریخته باشند با گریه و التماس گفت:((نه باباجون،خواهش میکنم با علی کاری نداشته باش.هرکاری بگی میکنم)).
پدر سارا لبخندی زد و گفت:((آفرین دختر حرف گوش کن.حالا به مادرت میگی تصمیمت رو گرفتی و نمیخوای با اون گدا گشنه بی همه چیز ازدواج کنی و میگی خواستگاری هم نیان)).
سارا که مانند گوسفندی مطیع شده بود گفت:((چشم)).
مادر علی با گریه تلفن را قطع کرد و ماجرا را برای علی تعریف کرد.
علی که به شدت خشمگین شده بود به انباری رفت و بیلی برداشت و به سمت خانه سارا رفت.
محمدخان و عیالش برای خواستگاری آمده بودند و علی هم زمان با آنها به جلوی در خانه سارا رسید.
علی با عصبانیت به سمت باقر پسر محمد خان هجوم آورد و با ضربه ای به سرش او را بیهوش کرد.
خواست محمدخان را هم بزند که محمدخان با تپانچه به بیل شلیک کرد و بیل پرتاب شد.
نوچه های محمدخان از پشت علی را گرفتند و او را به زانو درآوردند.
محمدخان سوتی برای پدر سارا زد و گفت یک میز کوچک برایش بیاورد.
سارا و مادرش هم پشت پنجره بودند و گریه میکردند و بر شیشه پنجره مشت میکوبیدند.
محمدخان بالای سر علی رفت و گفت:((بابت این غلطی که کردی باید یه دستت رو بگیرم تا دیگه فکر این غلطا به سرت نزنه.خب،کدومش؟چپ؟یا راست؟))
علی با عصبانیت به محمدخان نگاه کرد و گفت:((چپ)).
ناگهان محمدخان قمه یکی از نوچه هایش را گرفت و با آن دست راست علی را قطع کرد.
کمی خندید و سپس گفت:((چپ من ؟یا چپ تو؟هاهاهاهاها)).
علی بیهوش شد و روی زمین افتاد و نوچه های محمد خان او را برداشتند و پیش دکتر خصوصی محمدخان بردند.
محمدخان به پدر سارا نگاهی کرد و چک محکمی به او زد و گفت:((این واسه گندی که به بار آوردی)).
پدر سارا سر خود را پایین انداخت و پشت سر محمدخان وارد خانه شد.
هفته ای بعد از این ماجرا سارا و باقر پسر محمدخان ازدواج کردند و این تازه شروع بدبختی های سارا بود.
پایان
این داستان ادامه دارد...   
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.