رزمگاه : نبرد چهارم

نویسنده: AmirRezaBoroomand

به نام خدا
دروازه ها باز شدند.
خرسی از دروازه جنوبی خارج شد،سپس همزمان با او جادوگری از دروازه شمالی خارج شد.
خرس با تمام سرعت به سمت جادوگر حمله کرد و جادوگر با جادوی آتش خرس را سوزاند.
خرس که در حال سوختن در آتش بود بر روی جادوگر افتاد و جادوگر و خرس هر دو زنده زنده سوختند.
پایان


دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.