وقتی به هوش آمد خودش را در یک اتاق بسیار برزگ و تخت تخوابی از الماس دید دستانش را به هم چسباند و از خودش سایه هایی شبیه خودش ساخت و پنج نفری با لگد در را شکشستند . ناروتو دید که ساکورا و ساسوکه بیهوش افتاده اند. ناگهان صدای عجیبی از پشت سر ناروتو آمد که ب

خشم غوزمیت : وقتی به هوش آمد خودش را در یک اتاق بسیار برزگ و تخت تخوابی از الماس دید دستانش را به هم چسباند و از خودش سایه هایی شبیه خودش ساخت و پنج نفری با لگد در را شکشستند . ناروتو دید که ساکورا و ساسوکه بیهوش افتاده اند. ناگهان صدای عجیبی از پشت سر ناروتو آمد که ب

نویسنده: aminamin16890

 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.