مخترع دیوانه

مخترع دیوانه

mahdix نویسنده : mahdix در حال تایپ

داستان های مشابه

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

‌‌‌‌‌ فرشته و انسان عاشق به خودکشی داستانی است ...

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

داستان در مورد مخترعی است که کار های او دنیا را دست خوش تغییرات زیادی میکند... / به زودی...
ژانرها: علمی تخیلی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.