رمان عشق خلافکار : ﴿پارت 3﴾

نویسنده: Elena

نویسنده: ✾النا✾

از ظاهر گرفته هم از اخلاق و رفتار ؛ بااینکه آنتونیا مهربون و آرومه
و درسش عالی اما آنتونی شر و شیطونه و درس اصلا نمی خونه
منم که وسطشونم از یه طرف بخوام درس بخونم بکوب
میخونم و مهربون و آروم میشم ولی بعضی وقت ها شر وشیطون
میشم و حوصله ی درسو ندارم . یادمه مامان میگفت همیشه شر
و شیطون بوده تو بچگی و بابا برخلاف مامان آروم ؛ با حس تکون
دادن م توسط کسی از فکر بیرون اومدم که دیدم آنتونیاعه. 
لبخندی زدم و دوباره غذامو خوردم . 
*********
ساعت 3 و نیم شروع کردم آماده شدن برای خرید . 
الکس بهم پیام داد:
_تا نیم ساعت دیگه میرسم اونجا 
_ اوکی 
یه آستین کوتاه سفید با یه کت و شلوار گلبهی 
پوشیدم و مشغول آرایش شدم . یه آرایش ساده کردم و کیفمو برداشتم 
و رفتم بیرون و سوار ماشین الکس شدم 
_ اووووو! چه خوشگل کرده میخوای هوش از سر پسرا ببریا برای 
خریدت اینه تو پارتی پسرا دیگه واست جون میدن. 
خندیدم
_ بس کن دختر الان از خنده جوون مرگ میشم بعدش اگه قرار باشه
چیزی بشه دوتایی هوش از سرشون میبریم
_ خب کجا بریم ؟ 
_ مرکز خرید
_ کدوم ؟ 
_ راستش بین کا مارت و برگدرف گودمن شک دارم نمیدونم کدوم
لباس بهتری واسه پارتی داره؟ 
_ کا مارت بهتره
_ اوکی پس بریم
رسیدیم کا مارت و یکم گشتیم ؛ الکس واسه خودش یه پیراهن 
مشکی کوتاه با آستینای بلند که بالای سینه اش تور و نگین داره گرفت . 
_ وای الکس اینجا که چیز خوبی نداره 
یه دفعه چشمم به یه پیراهن توی ویترین یه مغازه افتاد .  کامل تور بود
و زیرش حریر رنگش سفید بود و بعضی جاهای لباس رنگ آبی روشن 
و بعضی جاهای لباس آبی نزدیک به مشکی داشت ؛ اکلیل همه جای لباس
پخش بود مثل الماس کوه نور خیلی خوشگل بود نه فوق العاده بود.
الکس که دید حرکتی نمیکنم به سمت جایی که نگاه میکردم برگشت 
_ یا خدا این که از لباس سیندرلا هم قشنگ تره! 
_ الکس
_هوم؟ 
_ خوشگله؟ 
_ اوهوم
_ بریم تو 
_ بریم
رفتیم تو و لباس رو پرو کردم خیلی تو تن قشنگ بود 
پیراهن رو گرفتیم و اومدیم بیرون 
_ دختر دیگه تو پسرارو تا مرض جنون میبری 
_ قراره بمیرن برام
هردوتا باهم خندیدیم 
رفتیم سوار ماشین شدیم . انقدر ذوق زده بودم که سر از پا نمیشناختم 
الکس من رو خونه رسوند و رفت . رفتم حموم و یه دوش گرفتم ، 
موهامو سشوار و بعد اتو کشیدم ، لباسم رو پوشیدم و یه آرایش ملایم
و غلیظ و براق کردم. 
به الکس پیام دادم :
دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.