رمان عشق خلافکار : {پارت12}

نویسنده: Elena

نویسنده : ✾النا✾

_  آره
با شیطنت نگاش کردم 
_ خببب پس سوژه هامون آماده ن
_ چی تو کله ت داری آرتی
_ هیچی فقط میخوام یکم کرم بریزم 
_ آهاان اگه اینطوره منم هستم
_ اوه چقدر بخندیم بهشون
_ نقشه ت چیه؟ 
_ آمممم اذیت شون میکنیم و از دور حذفشون میکنیم 
_ خوراک خودمونه پسس
_ یس
*******
_ کلاوسس
_ هااا؟ 
_ بیا بریم بچه ها اومدن
_ باشه وسایل و برداشتی؟ 
_ آره 
_ سری هاش چی؟ 
_ اونام حله مخصوص هرکدوم از بچه ها 
_ پس بریم بترکونیم
_ بریییم یوهوووو
_ دیوونه
_ قراره بزنیم نابودشون کنیم
_ چجورم
رفتیم بیرون از خونه و دیدم همه بچه ها آماده حاضر اومدن 
_ هلوووو
تک تکشون سلام کردن 
_خببب قراره کیا با کیا برن؟ 
لوکاس: اول ببینیم ماشین چندتا هست ؟ 
هیلی: خب ماشینا که یکی برای منه و یکی برای آرتی یکی هم که دیمن آورده با الایژا و جزمین
الایژا: اینطوری که یه ماشین کم داریم چونکه باید وسایلو بزاریم یه جا تا راحت تر باشه جا به جایی پس بهتره تو دوتا ماشین بزاریمشون میگم کلاوس جیپ ت رو میتونی بیاری؟ 
کلاوس: نمیدونم شاید نیاز به تعمیر داشته باشه خیلی وقته روشنش نکردم
خاله و عمو که تو این مدت اومده بودن پایین و ما ندیده بودیمشون گفتن: نگران نباشین تازه برده بودیمش برای تعمیر که اگه مشکلی داشت حل بشه . 
الایژا: خب پس اوکیه . حالا کی با کی باشه ؟ 
_ خب من که میخوام دنبال دوستم برم چونکه اونم میاد و یه نفر دیگه هم میتونه با من بیاد
لوکاس: من باهاتون میام 
کلاوس که نمی دونم چرا یه دفعه عصبی شد ولی سعی کرد آروم باشه
گفت: نمیخواد تو با من میای اَبی ( ابیگیل) تو با آرتی برو 
ابی: اوکی من مشکلی ندارم تازه با آرتی خوش میگذره با شما ها کیف نمیده
استفان: خب کی برای من و ایلیاد جا داره بیایم؟ 
الایژا: داداش تو بیا با من 
دیمن: خب پس الان مونده جرمی و لوسی و ملینا و ملیسا و آنتونیا و آنتونی
ملیسا با عشوه گفت: خب پس من و ملینا هم با کلاوس میریم
ای خدا کاشکی این دوتا نمیومدن معلومه نقشه ریخته مخ کلاوس و بزنه
هیلی: آنتونیا و لوسی هم با من 
آنتونی : خب منم با جزمین میرم پس
دیمن : پس جرمی هم با من میاد . الان ماشین جزمین و من جا داره پس وسایلو میزاریم تو ماشین من و جزمین
_ بچه ها حالا کجا بریم؟ 
جرمی: به نظرم بریم یا ویلای کنار دریا یا ویلای تو جنگل
جزمین: به نظرم بریم کنار دریا
 
نویسنده: ساعت 4 پارت 13 گذاشته میشه

دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.