ساعت

ساعت

parpar88 نویسنده : parpar88 در حال تایپ

داستان های مشابه

کلمات علیه کرونا ...

این داستان حکایت پیرزنی است که در شب یلدا چشم انتظار آمدن ...

یک لحضه بود که تو شدی مقتول و من قاتل .... اما فقط توی ذهنم ...

من یه ساعتم.....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.