بازگشت فراموش نشدنی

بازگشت فراموش نشدنی

amirali_ghasemi نویسنده : amirali_ghasemi تمام شده

داستان های مشابه

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

دخترک در هواپیما نشسته بود که ناگهان... و من نگویم از حال ...

ترس کمکمان میکند ما روزمرگی مان را با ترسیدن از چیز های ...

برای بازگشت به ایران خیلی مشتاق بودم، بعد از این همه انتظار بالاخره اون روز فرا رسید، روزی که
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.