قمارباز

قمارباز

MASIH_E_SHESHOM نویسنده : MASIH_E_SHESHOM تمام شده

داستان های مشابه

دوباره صبح شروع شد و باید به خیابان میرفت ، گل ها را به دست ...

درمورد دختری که روابط اجتماعی خوبی نداشت و زندگی شبانه داشت ...

نیمه های شب در جاده ای خارج از شهر در حالیکه باران شدیدی ...

هنوز به فکر آن شبمـ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.