قمارباز

قمارباز

MASIH_E_SHESHOM نویسنده : MASIH_E_SHESHOM تمام شده

داستان های مشابه

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا ...

ساعت های ۱۲ ظهر بود نمیدونستم ثانیه ها چطوری گذشت..

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.

هنوز به فکر آن شبمـ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.