قمارباز

قمارباز

MASIH_E_SHESHOM نویسنده : MASIH_E_SHESHOM تمام شده

داستان های مشابه

روز ۷ژانویه۱۹۷۹،الکساندر ۲۳ ساله گفتگویی را با روانکاوی ...

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان ...

هنوز به فکر آن شبمـ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت