قمارباز

قمارباز

MASIH_E_SHESHOM نویسنده : MASIH_E_SHESHOM تمام شده

داستان های مشابه

تصمیمات عجولانه و احساسی

خاطراتی که از کودکی به جا می مانند همه مانند عکس های یک آلبوم ...

من دریک روستابدنیاآمدم وخیلی دوست داشتم ازنزدیک شهرراببینم ...

هنوز به فکر آن شبمـ...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.