COLD HELL

HEART NOTES : COLD HELL

نویسنده: no_mohammadi82

چه کسی گفته است جهنم را سراسر اتش پر کرده و ساکنین جهنم افرادی هستند که دارند در اتش تنفر خودشان میسوزند؟

جهنم سرد است.هوایش مه گرفته و درختانش بی بارند روشنیش نور کم هوای گرگ و میش است و بجای شنیدن صدای پرندگان صدای گرگ هاست که حواله ی گوش ها میشود هوای سردش تا استخوان هایت را به درد می اورد و قلعه های متروکه ای که از جنس قلب ساکنین هان جاست سرپناهی برای گذراندن وقت میشود...وقت؟در ان جا حتی وقت هم معنا ندارد و فقط روزها یا شایدهم شب هاست که کش می اید مانند غروب جمعه های زمینی و ان جاست که ساکنین جهنم تنهایشان رادر قلب سنگی خود  صدای زوزه مانند خود  نفس های سرد خود  مغز مه گرفته شان و احساسات بی بارشان در عذاب همیشگی خود خواهند سوخت ولی نه با اتش با سرمایی که از وجودشان نشات میگیرد....  

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.