صبح زود از خواب بیدار شدم خیلی خسته بودم مدرسه ها مجازی بودن رفتم توی واتساپ توی گروها که داشتن توی یه گروهی چت می کردن منم رفتم داخله گروه اولش با یه دختره دعوام شد اسمش محدثه بود ، رفته رفته بعداز یه هفته باهم صمیمی شدیم و دیگه توی پی وی چت می کردیم ،یه

عشق مجازی : صبح زود از خواب بیدار شدم خیلی خسته بودم مدرسه ها مجازی بودن رفتم توی واتساپ توی گروها که داشتن توی یه گروهی چت می کردن منم رفتم داخله گروه اولش با یه دختره دعوام شد اسمش محدثه بود ، رفته رفته بعداز یه هفته باهم صمیمی شدیم و دیگه توی پی وی چت می کردیم ،یه

نویسنده: pyryzadhywns

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.