عمارت مرگ

عمارت مرگ

golasogan25 نویسنده : golasogan25 تمام شده

داستان های مشابه

اینجا میخوام از بچگیم و داستانایی که داشتم بگم وبیشتر از ...

همه چیز از صدای « تقه» شروع میشود. حتی زن.

ل. س س شسی یی

برای چهار دوست کارت دعوت می آید که آنها به عمارتی از جنس نابودی و مرگ دعوت شدند......
ژانرها: دلهره آور / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.