عمارت مرگ

عمارت مرگ

golasogan25 نویسنده : golasogan25 تمام شده

داستان های مشابه

میزو_کاترینا دختری16ساله هست اون ادم گوشه گیری هست و معمولا ...

درباره پسری به اسم آرشام است که در واقع یک آدم فضایی که تقریباً ...

این داستانِ بزرگترین نبرد بین خیر و شر است. نبردی که بنیاد ...

برای چهار دوست کارت دعوت می آید که آنها به عمارتی از جنس نابودی و مرگ دعوت شدند......
ژانرها: دلهره آور / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.