عمارت مرگ

عمارت مرگ

golasogan25 نویسنده : golasogan25 تمام شده

داستان های مشابه

...میدونم دلتون لک زده برای یه داستان تخیلی درست و حسابی... ...

پسر جوانی عاشق دختری می‌شود اما دو خانواده‌ی دختر او را ...

مردی از تبار جادوگران تنها تر از ماه در آسمان غبار آلود دختری ...

برای چهار دوست کارت دعوت می آید که آنها به عمارتی از جنس نابودی و مرگ دعوت شدند......
ژانرها: دلهره آور / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.