مفقودی ها :  کجا بریم ؟

نویسنده: ARMY

-خوب . حالا امشب همه اینجا می خوابیم .
ارمیا گفت : خودت فهمیدی چی گفتی دختر ؟ }
جسیکا گفت : چی تو فکرته ؟ }
ساموئل گفت : از فردا تنها من نیستم که قراره فرار کنه . می خواین چی کار کنین ؟ }
دست هام رو از هم باز کردم و گفتم : لطفا همگی آروم باشین . } و بعد چند ثانیه منتظر موندم .
ادامه دادم : خوب ، حالا به حرف هام خوب گوش بدین . اول از همه به ما حمله می کنن و قطعا تنها به ساموئل حمله نمی کنن به همه ی ما حمله میشه  . در ضمن ساموئل میگه مادرش نبوده و نگهبان ها همگی به یکباره بی هوش شدن . چه کسی بوده ؟ . الان کجا بریم ؟ و در آخر مسافرت ، برای این گفتم مسافرت که ما باید بریم از اینجا . حالا هر جا که می خواد باشه . }
همه ساکت بودن و فقط صدای باز و بسته شدن پنجره می آمد که در اثر باد تکان می خورد . تمام عصبانیتم را روی پنجره خالی کردم و با استفاده از قدرتم از راه دور پنجره را بستم و قفلش کردم . قدرت من توانایی این رو داره که از راه دور هر نوع اشیا که وزنش از یک تن کم تر باشه رو به حرکت در بیاره و کنترل کنه .
جسی گفت : چیه بابا الان پنجره رو میشکنی . }
-ببخشید .
کاترین بلند شد و گفت : بچه ها ، راشل راست میگه . باید یه جایی بریم دور از دست فراییم و نوچه هاش . }
کاترین قدرت بالا رفتن از دیوار ها رو داشت و تو این کار خیلی با مهارت بود . او میتوانست بدون هیچ وسیله ای از یه دیوار آهنی یا آجری ((هر نوع دیواری)) بالا بره . رکورد او در هشت دقیقه یک دیوار بیست و هفت  متری بود که آلمینیومی بود .
گیلدا گفت : بیایین بخوابیم تا فردا ببینیم چی میشه . }
ساموئل گفت : نه ، همین امشب باید معلوم کنیم که میخواییم چی کار کنیم . }
ایلیا گفت :  ما باید به مامان و بابامون بگیم .}
گفتم : مامان و باباتون از قضیه خبر دارن ؟ . قدرت ها تون رو میگم . } با سر تکان دادن گفت که نه .
جسی گفت : معلومه که نه واگر نه که الان اینجا نبودین . اگه میدونستند احتمالا یا توی یتیم خونه بودین یا توی غرفه های   بردگی . شاید هم فراییم شما رو تا الان از والدینتون خریده بود . }
ساموئل گفت : اینجوری نگو . مامان من خبر داشت و از من حمایت میکرد . }
دستم رو روی شانه اش گذاشتم و گفتم : ولی اون دیگه اینجا نیست ، ساموئل . }
جسی بلند شد و گفت : بسه دیگه ، بخوابیم . }
همگی خوابیدیم . پسر ها توی حال روی مبل ها و ما دختر ها هم توی اتاق جسیکا خوابیدیم .

دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.